غذا، فرهنگ، سلامتی، و تفریحی به نام آشپزی

دوشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 08:15 ب.ظدر  بخشی از سنت فنگ شویی به سالهای مختلف چینی و تاثیر آنها بر روی قسمتهای مختلف خانه و فنگ شویی آنها تاکید می شود. به این مدل، ستاره های سالانه می گویند. برای مثال امسال- سال خرگوش طلایی- به عنصر فلز توجه بیشتری شده ، تاکید شده که قسمتهای جنوبی و شرقی خانه با مواردی زیاد  از این عنصر چیدمان شود.

قسمت مرکزی با آب و عناصرش چیده شود و آتش و خاک حداقل شود، فلز هم کاربرد داشته باشد. 

قسمت شمال هم آتش را بغل کند.