غذا، فرهنگ، سلامتی، و تفریحی به نام آشپزی

خدا رو شکر که هنوز زنده ام...

شنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 12:28 ب.ظ

فروباشی روانی انواع زیادی دارد، آنقدر که سخت می توانید علتی برای آن بیدا کرد. ولی چیزی که خوب ملموس است این موضوع است که تقریبا در همه موارد این شکست از بیرون سیستم شخص و به شکل ایجاد جنگهای روانی و اگر به انرڑی معتقد باشید به شکل مبادله ویراگرانه نوعی از انرڑی صورت می گیرد.

این موضوع را  من باید خوب بدانم. حدود ۲ سال است با این قضیه کشتی می گیرم. اول فکر کردم به خاطر عاشق شدنمه ولی بعد یک یکسال فهمیدم که تنها مایه آرامش من این عشق است و نیروی ویرانگر اعصاب تحت مدیریت عده ایی که هدفشان کشاندن من به روسبی گری است، می باشد. این عده از حسادت یک مشت دختر بچه نسبت به من استفاده و از  آنها بر علیه من و به نفع منافع خودشان استفاده می کنند. همچنین از عشق کودکانه یک مشت بسر نوجوان. هر چه هست این ها گروهکی یا حتی نهضت عملگرایانه خاصی در دنیا هستند که عقاید فوق اهتجاری دارند. 

من به خاطر این بیماری اعصاب قرص هایی می خورم که عوارض وحشتناک مثل، یبوست، از دست دادن حافظه، بی حالی، ابریزش بزاق دهان، و بیشتر از۱۰ تای دیگر دارم.

امروز هم برای آزمایش خون صبح زودتر از همیشه بیدار شدم  ، همراه بابا جون رفتیم آزمایشگاهی خیلی دور از خانه مان. نتیجه آزمایش را باید به مطب دکترم- که توی ۱ ماهی که بیمارستان  بودم دکترم بود-ببرم.