غذا، فرهنگ، سلامتی، و تفریحی به نام آشپزی

از گیاه تا کوآ

جمعه 26 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 06:05 ب.ظ


در فنگ شویی عقیده بر این است که آلودگی هوای داخل خانه بسیار برای سلامتی مضرتر است. ینابراین پیشنهاد می کند که آن را با گیاهان خانگی که هوا را تمیز میکنند چاره کنند. در اینجا من نام چند نوع از این گیاهان را می آورم:

-انواع نخلها و لی لی صلح

ولی از آنجایی که فنگ شویی همچنین گرایشی زیاد به سلامتی و بهبود اوضاع جسم و جان  دارد به موارد دیگری به جز هوا نیز توجه کرده است. مثلا نور مناسب برای گوشه هاب مختلف محل زندگی و کنترل میزان و نوع آن. تمیز نگه داشتن خانه و به حداقل رساندن مواد و چیزهایی که در گوشته و کنار خانه خودنمایی می کنند از دیگر فاکتورهای رواج سلامتی در دست این علم باستانی است که ارزش عمل کردن به آن را دارد تا نتایج آن را نشان دهد.

این دانش هنچنین حساب و کتاب را روشی دیگر برای افزایش کارایی منزل و سلامتی ساکنین آن قرار داده است. به این ترتیب که رقمی به نام "کوآ" را که برای هر فرد به طریق زیر بدست می آید و سپس آن عدد نشان دهنده این موضوع خواهد بود که جهت شرق یا غرب برای هر فرد کدام است، بعد برای اینکه فرد سو ی درست بخوابد یا سمت درست روبروی میز تحریرش بنشیند و کار کند استفده می شود.

در قدم اول: دو رقم آخر از سال تولد را با هم جمع کنید و بعد دو رقم نتیجه را در صورت وجود باز هم با هم جمع می بندیم.

درقذم دوم: (برای جنس زن) عدد 5 را به نتیجه ای که از قدم اول بدست آمده اضافه کنید و اگر نتیجه دو رقم درآمد آنها را نیز با هم جمع کنید.

در قدم دوم: (برای مردان) عددی را که از قدم اول برداشتید از عدد 10 کم کنید.


گروه شرق: 1، 3،4،9

گروه غرب: 2، 5،6، 7، 8


مثلا من متولد 1381 هستم و (8+1)= 9

9+5=14

1+4=5

پس من بهتر است تا در جهت غربی بیشتر قراز گیرم یا بخوابم با فعالیت کنم.