غذا، فرهنگ، سلامتی، و تفریحی به نام آشپزی

از امروز تا دیروز- باد کیبوردی که ناز می کند....

یکشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 02:41 ب.ظ

دیروز زمانی بود که بعد از چند یادداشت کم مدعا تصمیم به بلاگ بازی کردم که لب تابم اعلام هلاک شدن کرد ، و  عامل آن را کسی جز من ندانست.  من هم برای اینکه کم نیاورده باشم به سراغ مک ام رفتم و متوجه شدم که تایب فارسی در مک نیاز به صبر و حوصله ای همرزم  مال یونس بیامبر دارد. جایگزینی حرف ب به جای حرف اول orange در ترجمه فارسی آن کمترین نشانی از این رنج دارد. با تمام این حرفها هیچ کس تصورش را هم نمی تواند بکند یعنی چه بودن من در این لحظات یکتا. گلاله ای نمی توانم بکنم چرا که همیشه دنبال ماجرا بودم  و بیشتر از یک سر و دست برای آن دادم.

اینطوری قدم به دنیای کهن ، همچنان زنده فنگ شویی ،و ادعای آن در شناسایی و بهبود انرڑی محیط کار و زندگی ، میگذاریم. 

نقش  سنگ های کریستال، نور شمع، نور و رنگ، اسانس های خوشبو، و عنصر آب در قالب آبشار از اینگونه اند.